Link graph

Link graph to stosunkowo nowe narzędzie Majestic, które pozwala na graficzne przedstawienie linków pozyskanych dla danych domen (w formie grafu). Niewątpliwą zaletą tego narzędzia jest możliwość przeglądania powiązań pomiędzy domenami w profilu danej strony. W oparciu o połączenia i odległości pomiędzy poszczególnymi wierzchołkami grafu możemy wygodnie przeanalizować profil linków danej domeny.

Jak zapewne już wiecie, narzędzie tego typu umożliwia szczegółowe prześledzenie “ścieżki linków” danej domeny i powiązań domen linkujących. Link graph daje nam również możliwość prostego wyłapanie zaplecz SEO :). Szczególnie takich, które są linkowane między sobą – co w brew pozorom jest stosunkowo częstą praktyką.

Analizę linków w narzędziu Link Graph rozpoczniemy od domeny devagroup.pl. Naszym oczom ukarze się graf linków tej domeny:

Widzimy tutaj “stosunkowo duże” odległości pomiędzy poszczególnymi wierzchołkami (domenami linkującymi). Domeny są rozsiane i nie posiadają dużo powiązań pomiędzy sobą.

Możemy więc wnioskować że profil linków budowany jest w sposób naturalny i odpowiedni. A miejsca, z których posiadamy nasze linki, są właściwe – ponieważ nie posiadają dużej ilości linków (powiązań) pomiędzy sobą. Posiadamy więc linki z “różnych miejsc sieci”. Zagłębiając się bardziej szczegółowo w poszczególne kropki, widzimy, że domeny, które linkują do DevaGroup.pl charakteryzują się w większości wysokim TF, co upewnia nas w przekonaniu o zdrowym profilu linków.

Przejdźmy teraz do analizy jednej z domen, która znajduje się w profilu linków devagroup.pl. Jest to domena z tier 2, która nie linkuje bezpośrednio do DevaGroup.pl, ale do domeny linkującej do niej.

Graf tej domeny przedstawia bardzo charakterystyczny i interesujący “twór”:

Chodzi oczywiście o ten zagęszczony fragment, który wskazuje na bardzo dużą ilość połączeń pomiędzy domenami w bliskiej odgległości:

Widzimy tutaj, że duża ilość tych domen linkuje do analizowanej domeny, ale również pomiędzy sobą. Ich wierzchołki (domeny) znajdują się w niedalekiej od siebie odległości, co wskazuje na intensywne linkowanie pomiędzy sobą. Nie wchodząc w szczegóły właśnie widzimy zaplecze SEO, które składa się z około 200-250 domen. Z pomocą Link graph możemy je więc odnaleźć i poddać szczegółowej analizie. Zestawić to z naszym profilem linków, czy budżetem na linki :).

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.