Oto nowe wyniki badań z zakresu domen najwyższego poziomu (TLD), z którymi nikt jeszcze nie miał okazji się zapoznać.

Domena najwyższego poziomu to sufiks pojawiający się po ostatniej kropce w nazwie domeny. Tak więc przykładami TLD są sufiksy: „.com”, „.Net”, i obecnie „.shop” i „.travel”. Co kilka dni Majestic analizuje zestawienia sufiksów TLD i sporządza tabelę, w której zostają one wewnętrznie uszeregowane według liczby wykorzystujących je domen.

Na początki roku 2016, indeks Majestic ujmował 173 miliony domen w Indeksie Świeżym, co przekładało się na 1213 sufiksów TLD. Do połowy roku liczby te wzrosły, by osiągnąć 790 milionów domen i 1418 sufiksów TLD. W momencie powstawania tego artykułu indeks ujmował 1,25 miliarda domen i 1591 sufiksów TLD. Ten dramatyczny wzrost liczby domen ujmowanych w Indeksie może stanowić temat osobnego artykułu, który ukaże się w styczniu, jeśli jednak chodzi o koniec minionego roku, chcieliśmy przedstawić wyłącznie analizę dotyczącą sufiksów TLD.

Lista 10 najwyżej rejestrowanych sufiksów TLD w roku 2016

Jak dotąd, najbardziej popularnym sufiksem TLD jest „.com” (co oczywiste), który, wobec 570 milionów domen, reprezentuje prawie połowę tych, które zostały przez nas zindeksowane. Drugim co do popularności sufiksem .net, opatrzone jest zaledwie 6% domen. Analiza czołowej dziesiątki sufiksów TLDs w ujęciu czasowym (od stycznia do chwili obecnej) pozwala zauważyć, że większość z nich pozostaje na względnie niezmienionym poziomie od początku roku. Dwie wielkie zmiany dotyczą sufiksów „.ws” and „.nl”, dla których liczba domen rośnie, jednak nie w stopniu wystarczającym do utrzymania ich pozycji rankingowej – zostały zastąpione sufiksami „.cc” i „.fr”.

 

Miejsce TLD Liczba domen w styczniu Liczba domen w grudniu
↔ 1 (1) com 83877901 570214242
↔ 2 (2) net 10276021 76922482
↑ 5 (3) de 8445529 45904843
↓ 3 (4) org 7951270 55069846
↓ 4 (5) uk 5596340 52124390
 ↓ 7 (6) info 4626163 27963446
↓ 9 (7) ru 4177688 16696527
↔ 8 (8) cn 4021199 24047005
↓ 39 (9) ws 2512418 2697280
↓ 15 (10) nl 2365427 10934163
↑ 6 (49) cc 255260 27,979,105
↑ 10 (14) fr 1635181 13,903,722

 

(Caveat: Wzrost liczby domen spowodowany jest przynajmniej częściowo udoskonaleniami technologicznymi, nie powinien on być zatem wykorzystywany jako miara całościowego rozrostu sieci Internet. W obliczeniach względnych wielkość ta może jednakże być używana do ekstrapolacji udziału względnego).

Najwyższe skoki w rankingu

Pojawiło się wiele nowych sufiksów TLD, których nie zindeksowaliśmy jeszcze na początku roku, a które rozrosły się zauważalnie w takcie roku 2016. Zostały one ujęte w poniższej tabeli.

 

TLD Zaobserwowany w Liczba domen Miejsce
nba August 628062 89
you April 625266 92
shop June 270113 174
nike July 213166 190
open August 195389 206

 

Zarejestrowaliśmy także kilka sufiksów TLD, dla których liczba domen znacząco wzrosła, co sprawiło, że wskoczyły one na wyższą pozycję na liście.

 

  styczeń grudzień
TLD Miejsce Liczba domen Miejsce Liczba domen
zip 251 9987 13 12331097
cc 49 255260 6 27979105
gdn 1167 1 250 155318
mov 610 1176 131 402290
buy 925 30 202 197891

 

Porównanie sufiksów TLD

Możemy porównać kilka z tych sufiksów notujących tak nagłe wzrosty z tymi o bardziej ustabilizowanym profilu, występującymi w podobnym natężeniu, poprzez wygenerowanie wykresu przedstawiającego liczbę domen dla każdej wartości Trust Flow i Citation Flow . Pokaże on nam, czy istnieją jakiekolwiek domeny ze wskaźnikiem Trust lub Citation Flow, jak również – czy istnieje więcej domen o wyższej wartości wskaźnika Citation niż Trust, co może wskazywać na sufiks TLD o względnie niskiej jakości.

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się sufiksom „.nba” i „.you” z listy nowych sufiksów TLD. Ich liczba wynosi około 100, jeśli ustalimy ich pozycję na podstawie rozmiaru tak, abyśmy mogli porównać je z tym samym wyborem domen znajdujących się po każdej stronie obu tych sufiksów. Te dwa sufiksy lokujące się pomiędzy i dwa znajdujące się po każdej ze stron analizowanych sufiksów to: „id”, „.su”, „.science”, „.lv”, „.az oraz „.xxx”. Liczba domen dla tych sufiksów może być połączona, by dać w wyniku uśredniony profil dla tego regionu wykresu.

 

nba
Rysunek 1: Wykres liczby wskaźników Trust i Citation Flow counts dla sufiksu „.nba”

 

Rysunek 2: Wykres liczby wskaźników Trust i Citation Flow counts dla sufiksu „.you”

 

image-3
Rysunek 3: Liczba wskaźników Trust and Citation Flow dla sufiksów TLD o rozmiarach zbliżonych do „.nba” oraz „.you”

 

Jak widzimy – liczba domen spada bardzo gwałtownie, nie istnieją domeny o wysokiej wartości wskaźnika Trust Flow dla przedmiotowych dwóch sufiksów oraz bardzo niewiele domen o wartości wskaźnika Citation Flow wyższej niż 10. Liczba domen spada w bardziej stabilny sposób dla wykresu połączonego, który jest bardziej charakterystyczny dla całej sieci Internet (co zobaczymy za chwilę).

Następnie możemy przyjrzeć się sufiksom „.zip” i „.cc”, które wskoczyły do czołowej 10 z dolnych partii zestawienia TLD.

 

image-4
Rysunek 4: Sufiks „.zip” jest podobny do „.nba” i „.you”, z kilkoma domenami o wskaźniku high flow.

 

image-5
Rysunek 5: Rozkład przepływu dla sufiksu „.cc”

 

Istnieje więcej domen o rozszerzeniu „.cc” i o wyższych wartościach wskaźników Trust Flow i Citation Flow, w porównaniu do poprzednich sufiksów TLD, wciąż jednak lokuje się za sufiksami sąsiadującymi (wyjątkiem odstającym od tej reguły o wysokiej wartości wskaźnika Trust Flow jest arduino.cc – witryna przedsiębiorstwa produkującego mikro kontrolery).

 

image-6
Rysunek 6: Wykres liczby wskaźników Trust i Citation Flow dla sufiksów TLD sąsiadujących z „.zip” and “.cc”.

 

I w końcu – zgodnie z obietnicą – oto wykres dla całej sieci Internet. Liczba domen spada stabilnie, zamiast w większości grupować się w dolnym końcu wykresu przepływu.

 

image-7
Wykres 7: Histogram przepływu dla całej sieci Internet

 

Dlaczego istnieje tak wiele stron o zerowym profilu Trust i Citation Flow?

Choć nie wynika to w oczywisty sposób z zestawień, większość domen o szybko zwiększającej się liczebności sufiksów TLD posiada wartość obu wskaźników Trust Flow i Citation Flow na poziomie zera: więcej niż 99% domen w większości wypadków. To więcej niż pełen zestaw, posiadający 97% domen o zerowej wartości wskaźnika Trust Flow i 91% domen o zerowej wartości wskaźnika Citation Flow. Obraz sytuacji ogromnie nam się rozjaśnia gdy policzymy, ile domen rozpoznaje adres IP.

 

TLD rozpoznany nierozpoznany razem % nierozpoznanych
you 4517 622255 626772 99.28%
nba 6696 621568 628264 98.93%
zip 1782 12420561 12422343 99.99%
cc 3537506 24476178 28013684 87.37%
Whole Internet 314853703 950439266 1265292969 75.12%

 

Przytłaczająca większość domen nie posiada adresu IP. Istnieją trzy główne powody braku adresu IP: tymczasowa niezdolność do rozpoznania, wykupiona domena, której nigdy go nie przypisano lub domena wygasła, dla której zapis DNS został usunięty. Jako że w większości wypadków są to nowe domeny, ta środkowa opcja wydaje się najbardziej prawdopodobna.

Wnioski

Mimo iż przedstawiliśmy tu jedynie niewielką próbkę sufiksów TLD, zauważyliśmy, że ich szybko rosnąca liczba nie zwraca witryn o wysokim poziomie wskaźnika Trust Flow. Jako że większość witryn nie rozpoznała adresu IP, wydaje się, że w większości wypadków domeny te nie zostały zakupione w celu pełnienia funkcji hosta witryn internetowych (lub dowolnego serwera), a jeśli miało to miejsce, nie pojawiły się jeszcze na nich żadne strony. Wyjątkiem jest sufiks „.cc”, którego rozrost wydaje się bardziej „organiczny”, dla którego profile wskaźników Trust i Citation Flow zdecydowanie bardziej przypominają typowy sufiks TLD.


THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.