Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na ranking Google. Istnieją także sposoby na walkę ze spamem, dzięki karom nakładanym przez zespół Google Search Quality. Nakładają ograniczenie na stronę, która działa w sprzeczności z wytycznymi Google dla Webmasterów.

Ponadto istnieją inne popularne algorytmy Google, takie jak Pingwin (który skupia się na jakości linków) oraz Panda (która zwraca uwagę na jakość treści), które sprawdzają strony w Internecie. Oba algorytmy mogą sprawiać trochę trudności webmasterom podczas pracy nad domeną.

Uważam, że używanie narzędzi Majestic do monitorowania oraz zarządzania linkami może nie tylko pomóc zminimalizować ryzyko związane z karami Google, ale także mogą one pomóc stronie, która miała w przeszłości już jakieś problemy ze spamem.

Ilość linków

Wszystkie linki prowadzące do danego adresu URL składają się na całkowity profil linków.
Chociaż obecnie istnieje wiele dyskusji na temat PageRank, to jednak wciąż wydaje mi się on dość ważnym miernikiem pokazującym linki, których Google jest świadomy. Zanim wytyczne Google dla Webmasterów zaczęły wskazywać niektóre linki jako wykraczające poza wytyczne, nie było wiadomo jak dotychczasowe linki były budowane; w dobrej wierze czy też nie. Dlatego też teraz wiarygodność oraz ilość linków może być bardzo szybko analizowana za pomocą wskaźników Majestic (pokazane na obrazku poniżej). Proszę pamiętać, że Page Rank jest własnością Google i nie jest w żaden sposób powiązany z miernikami Majestic. Wyniki wskaźników Trust oraz Citation Flow są więc miernikiem linków, które Google także śledzi.

Często profil linków staje się dość ugruntowany i obszerny. Całkowita ilość linków dla stron z zakresu nieruchomości, podróży, finansów lub hazardu; może być naprawdę olbrzymia jako że mogą one pochodzić od milionów innych stron internetowych.
Normalnie każda dobrze radząca sobie strona staje się po jakimś czasie atrakcyjna także dla tych gorszych linków, które mimo wszystko mają wpływ na całość profilu. Dlatego też monitorowanie linków jest niezwykle ważne w SEO.

Przykładowe wyniki Trust oraz Citation Flow

Dystrybucja Anchorów

Podczas gdy całkowita ilość linków może być wczesnym wskaźnikiem problemów SEO, to sposób rozkładu anchorów może być wstępnym sygnałem potrzeby głębszej analizy strony. Okazuje się, że Majestic jest niezbędny w tym procesie. Nawet powierzchowne sprawdzenie wykresu Anchor Text pozwala nam ocenić czy nie ma jakichś zawirowań w ich rozkładzie. Strony, które dość często otrzymują linki z tymi samymi komercyjnymi anchorami, są często najbardziej zagrożone otrzymaniem ręcznej kary od Google. W zależności od sąsiedztwa strony (jakie strony łączą się z twoją stroną), możemy ocenić ryzyko zaalarmowania Pingwina o naszej aktywności. Trzeba również pamiętać, że kary Google nie wykluczają się i mogą zostać użyte jednocześnie w stosunku do strony. Najczęściej sprawdzenie dystrybucji anchorów z Majestic pozwoli ci podjąć odpowiednie kroki, aby temu zapobiec.

Wykres Majestic Anchor Text pokazujący źle zbalansowany rozkład anchorów

Wzrost linków

Dobre marki budują zazwyczaj swój profil linków powoli na przestrzeni czasu. Większe skoki w ilości linków są oczywiście widoczne podczas promocji nowych produktów lub kampanii marketingowych. Utrzymywanie stałego przyrostu linków daje szansę na większą ilość linków, niż nagły przypływ większej ilości, która odstaje od normy.
Istnieją jednak powody nagłego przypływu większej ilości linków, które są rozpoznawane przez wytyczne Google dla Webmasterów. Na przykład nowa współpraca z partnerami medialnymi, którzy nagle rozpowszechniają większą ilość linków. Dlatego też publikacje w mediach oraz sezonowe trendy, takie jak na przykład spory prawne, mogą przyciągać dużo uwagi ze strony mediów na przestrzeni dłuższego czasu. Oczywiście przeznaczenie budżetu na link building, czy to wewnętrznie czy przy pomocy innych firm, miałoby taki sam wpływ na dane oraz ich wykresy.

Może to jednak być czynnikiem przyczyniającym się do bolesnej utraty widoczności w sieci na przestrzeni czasu, ponieważ wszystkie zostaną zeskalowane jako wynik uboczny PageRank, gdzie linki są często naruszeniem wytycznych Google dla Webmasterów. W rezultacie strona może poszerzać swoje rankingi w naturalnych rezultatach Google, podczas gdy konkurenci mogą być skłonni do korzystania z raportu spamu Google.

Nie każdy nagły wzrost linków jednak zaalarmuje nas, że coś jest nie tak. Możesz jednak analizować te przyrosty linków studiując dane Majestic przedstawiane w wykresach. Są one dobrym wyznacznikiem obecnej sytuacji, pokazując jakiekolwiek zmiany oraz możliwie ryzykowne sytuacje.

Wykresy Referujących Domen oraz Linków mogą pokazać potencjalnie ryzykowne sytuacje

Przykłady Linków

A oto gdzie Majestic znowu staje się niezwykle przydatny, oferując nie tylko przegląd stron linkujących do twojej domeny, ale także wskazując jakość tych stron za pomocą Trust oraz Citation Flow.
Żaden cykl zarządzania linkami czy też jednorazowy audyt nie byłby kompletny bez głębszego zrozumienia aktualnych stron internetowych, skąd te linki pochodzą. Informacje na temat kontekstu linków, jak jeszcze się łączą, ich kompetencji, jakości treści oraz innych; są niezwykle cenne jako czynniki pomagające w ocenie ryzyka otrzymania potencjalnej kary.

Ta informacja może być wykorzystana nie tylko do oceny ryzyka, ponieważ może również wskazywać, gdzie strona traci większą ilość linków tracąc na ewentualnym przerzucaniu ruchu na uszkodzone lub źle zoptymalizowane strony. Przy odpowiedniej ekspertyzie oraz przy odpowiednim użyciu danych pokazywanych przez Majestic, narzędzie to może stać się doskonałym źródłem do badania intencji powstałych linków.
Nawet wstępna, wybiórcza analiza adresów URL będzie dobrym wskaźnikiem tego, co się dzieje. Oczywiście częściowy przegląd linków można czasem uznać za niezadowalający z punktu widzenia webmastera, który sprawdza potencjalne ryzyko otrzymania kary; to jednak powinno to zaświecić ewentualne ‘lampki ostrzegawcze’. Kiedy tak się stanie, funkcje eksportu danych Majestic znowu będą nam niezwykle przydatne.

Które strony zawierają linki oraz jakich anchorów używają – Majestic zna odpowiedź!

Export danych

Dobre narzędzia pozwalają na eksport danych do dalszej analizy lub przetwarzania informacji tak, jak umożliwia to Majestic. Jeśli chodzi o audyt linków oraz ewentualne próby pozbycia się kar ręcznych nałożonych przez Google, przeglądanie przykładowych linków staje się absolutnie niezbędne.
Większość narzędzi nie może konkurować z intuicją oraz doświadczeniem zaprawionego SEO’wca.
Majestic jednak znacznie ułatwia pracę zespołom ekspertów, którzy pracują nad analizą oraz ewaluacją linków, ponieważ pozwala on na ściągniecie informacji na temat profilu linków w wielu formatach, ułatwiając cały ten proces. Następnie możemy filtrować dalej te dane przy pomocy narzędzi innych firm, takich jak Powerdrill.com, które wyłapują różnice pomiędzy naturalnym profilem linków oraz tymi spreparowanymi, które mają wpływ na widoczność w wynikach wyszukiwań Google.

Majestic pokazuje dane, które mogą być dalej przetwarzane oraz analizowane po ściągnięciu na dysk

Majestic zarówno jako narzędzie oraz źródło danych o linkach, jest potężną bronią w grze SEO. Analiza danych może mieć różne zastosowania i zdecydowanie nie ogranicza się do zmniejszenia ryzyka otrzymania kary lub tylko sposobu na monitorowanie profilów linków, opisanych w tym artykule.

Używane mądrze, oraz ewentualnie w połączeniu z innymi specjalistycznych narzędziami, daje możliwość na zbudowanie oraz zarzadzanie dokładną listą linków, które mogą zostać następnie wysłane do Google Disavow (oficjalna metoda na zapobieganie otrzymania kar z algorytmów).

Majestic przyczynia się tym samym do zmniejszenia ryzyka otrzymania kar przez strony internetowe, które mają dość duże portfolio, a ich linki są budowane na przestrzeni wielu lat. To dlatego łatwo jest mi zrozumieć, dlaczego jest to narzędzie niezbędne dla każdego doświadczonego specjalisty SEO, który miał już do czynienia ze spadkiem w rankingach Google. Z odpowiednim narzędziem oraz ekspertyzą, specjalista będzie wiedział jak to naprawić.


Biografia autora

Fili Wiese jest ekspertem z dziedziny SEO oraz byłym członkiem zespołu Google’s Search Quality. Pracując w SearchBrothers.com z powodzeniem udaje mu się poprawiać sytuacje stron internetowych, które zostały ukarane przez Google. Fili oferuje także konsultacje oraz warsztaty z zakresu SEO. Autor jest także oficjalnym ambasadorem marki Majestic. Zasiada on też w Radzie Doradczej DeepCrawl; często przemawiając na konferencjach takich jak SEOktoberfest, BrightonSEO, SMX, SES, Ungagged, London Affiliate Conference oraz Performance Marketing Insights.


THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.