Być może zastanawiałeś się, dlaczego czasami wprowadzamy do użytku niedokończone narzędzia i ulepszamy je krok po kroku. Czy nie lepiej by było zaprojektować idealną, zgodną z naszą wizją, funkcję lub witrynę SEO, a później tylko z przyjemnością na nią patrzyć?

Robimy tak, ponieważ chcemy zaoferować określoną wartość tak szybko, jak to możliwe i dostosować ją jak najlepiej do potrzeb naszych użytkowników. To dlatego rozpoczynamy do wprowadzenia wersji MVP i wykorzystujemy rozwój iteracyjny w celu jej współtworzenia w ramach naszej współpracy.

Czym jest MVP?

MVP jest akronimem pochodzącym od słów „minimum viable product” (tj. produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności) i oznacza pierwszą wersję produktu, który oferuje jakąkolwiek wartość. Chodzi o to, aby udostępnić takie narzędzie jak najszybciej, a później wykorzystać informacje zwrotne od użytkowników do jego dalszego doskonalenia. Po wielokrotnym powtórzeniu tego procesu otrzymujemy lepszy produkt, ponieważ użytkowników zaangażowaliśmy w jego planowanie, mając także pewność, że jego cechy spełniają oczekiwania.

Dlatego też korzystamy z narzędzi Experimental (dawniej Toybox). Sprawdzamy, jakie są oczekiwania, a następnie umieszczamy odpowiednie funkcje w Experimental. Otrzymując informacje zwrotne, dowiadujemy się, jakie narzędzia są pożądane, jakie poprawki są konieczne, a które funkcje są mało popularne. Następnie możemy wprowadzić je do głównego pakietu narzędzi, udoskonalić na podstawie opinii klientów lub usunąć, jeśli użytkownicy uznają, że inne narzędzia są preferowane.

Jak wygląda proces związany z MVP?

Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie pracy nad nowym produktem – w naszym przypadku będzie to na ogół nowe narzędzie. Może to być odpowiedź na prośby klientów lub na braki zaistniałe na rynku, które warto wypełnić narzędziem związanym z naszą działalnością.

Rozpoczynamy pracę, mając na celu uzyskanie czegoś, co nadaje się do testów, ale posiada już minimalną konieczną funkcjonalność. Może to być koncepcja pochodząca z opinii na temat stworzonej już funkcji, której można używać (także w testach). To jest produkt o minimalnej koniecznej funkcjonalności. Celem jest więc zapewnienie wartości w jak najkrótszym czasie.

Kolejnym etapem jest zbieranie opinii od użytkowników. Zdarza się, że interfejs nie jest wystarczająco przejrzysty, ale funkcje są doskonałe, lub wszystko wygląda pięknie, ale nie jest zgodne z oczekiwaniami. Dużo lepiej jest dowiedzieć się o tym wcześniej, ponieważ wtedy łatwiej o poprawki.

Korzystając z tych informacji zwrotnych, udoskonalamy produkt i rozwiązujemy zaistniałe problemy, zachowując przy tym wszystkie pożądane cechy.

Następnie udostępniamy nową wersję produktu użytkownikom, aby znowu zebrać opinie i wprowadzić kolejne usprawnienia… Na tym polega iteracyjność tego procesu.

Na koniec użytkownik otrzymuje dokładnie taki produkt, jakiego oczekiwał, ponieważ sam pomagał w jego tworzeniu. Jego postać będzie bliższa ideałowi bardziej, niż sądziliśmy na początku, a ponadto nie brnąc w niewłaściwą ścieżkę rozwoju, zaoszczędzimy czas, który można przeznaczyć na inny proces.

Wnioski

Mamy nadzieję, że to wyjaśnienie pozwoli wszystkim zrozumieć, jak oraz dlaczego Majestic wykorzystuje MVP i rozwój iteracyjny. Z chęcią zapoznamy się z Waszymi opiniami, dzięki którym będziemy nadal doskonalić naszej produkty i świadczyć lepsze usługi.

Na tym kończymy krótkie omówienie MVP i rozwoju iteracyjnego, ale jeszcze więcej szczegółów zawiera wpis Jak zrozumieć proces MVP na blogu Henrika Kniberga.

Zapraszamy do dzielenia się opiniami!

Adam Woollen
Latest posts by Adam Woollen (see all)

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.