Tworzenie przestrzeni informacyjnej to wyzwanie, z którą mierzy się każdy projektant. Głównym celem jest chęć zatrzymania użytkownika, zaciekawienia go, zapadnięcia mu w pamięć i zachęcenie do ponownego odwiedzenia naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Samo pojęcie architektury odnosi się do umieszczenia elementów w otoczeniu, tworzących spójną całość, które umożliwiają zaspokajanie fizycznych i materialnych potrzeb.

Architektura przestrzeni, a architektura informacji

Architektura informacji, tak samo jak sama architektura dotyczą formy i jej przeznaczenia oraz idei, dla których zostały zaprojektowane. Architektura informacji łączy się z SEO, ponieważ w momencie, gdy użytkownik trafi na naszą stronę docelową, na której najbardziej nam zależy, jej etykiety, nawigacja, kategorie, schematy organizacyjne, kolorystyka, treść i zdjęcia, będą miały główny wpływ na to, jakie uczucia w nim wzbudzi, czy zachęca do pozostania i czerpania informacji, czy zmianę na inną. W architekturze informacji nie ma jednego sposobu organizacji zawartości, dlatego badania przeprowadzane są zarówno na etapie projektowym, jak i na istniejących już modelach. 

Ekologia informacji, a użytkownicy

Do podstawowych zachowań użytkowników w infosferze należą poszukiwanie informacji, przeglądanie jej i dzielenie się nią. Ekologia informacji jest coraz częściej spotykanym pojęciem w XXI wieku i ma bezpośredni wpływ zarówno na UX, jak i SEO. Warto zadać sobie pytanie, czym jest ekologiczna informacja i skąd się wzięło to pojęcie? Samo słowo ekologia kojarzy nam się z czymś, o co dbamy, co jest czyste, wolne od zanieczyszczeń i prowadzi do dobra ogółu. Tak samo jest z pojęciem ekologii informacji, ponieważ informacja powinna być ekologiczna, czyli czysta od zanieczyszczeń. Natłok informacji, który nas otacza zarówno w Internecie, jak i przez telewizję, media, plakaty, banery, ulotki powoduje powstawanie przeciążenia informacyjnego, przez który odbiorcy czują się zmęczeni i mają trudności z zapamiętywaniem. Aktualnie w Internecie można znaleźć informacje na każdy temat. Tworzy się przez to smog informacyjny, który umożliwia dotarcie do określonego celu w trakcie wyszukiwania. “Zaśmiecone” treści pojawiają się na blogach, w social mediach, forach i wszelkich kanałach komunikacji. Jak więc napisać treść i odróżniać informacje dobre od złych? Informacja, którą otrzyma użytkownik, powinna być:

  • wiarygodna,
  • bezpieczna, 
  • kompletna,
  • sprawdzona,
  • możliwa do zweryfikowania jej źródeł

Badania użytkowników informacji – dlaczego są ważne?

Badania użytkowników informacji wykonywane są w celu poznania zachowań użytkowników w czasie korzystania z interfejsów, sprawdzeniu jakie bariery informacyjne czekają na użytkowników w celu ich zlikwidowania lub uniknięcia, kiedy badania przeprowadzane są na etapie prototypowania. Badania umożliwiają sprawdzenie sposobu, w jaki użytkownik patrzy na stronę. Projektując stronę internetową, istotne są nie tylko odczucia projektanta, ale także grupy docelowej. W przypadku, gdy zauważamy, że nasza strona jest odwiedzana (przez wyszukiwanie w Google, dotarcie do potencjalnie zainteresowanych osób przez social media, czy wszelkie inne linki dostępne, np. na blogach), ale czas, jaki użytkownik na niej spędza jest bardzo krótki, warto przeprowadzić badania na gotowym projekcie w celu jego weryfikacji. 

Jak się przygotować do badań użytkowników informacji?

Badania architektury informacji obejmują zarówno te ilościowe, jak i jakościowe. Do przeprowadzenia badań niezbędne są narzędzia badawcze, czyli przedmioty, za pomocą których zbierany jest materiał naukowy. Należą do niego wszelkiego pro-kwestionariusze, post-kwestionariusze, główny scenariusz, wszelkie zgody i produkty, które zostaną uznane za grupę badawczą za potrzebne. Metoda badawcza, żeby zostać tak określoną, powinna posiadać cel badania, ukierunkowanie jej działania, zakres, przedmiot badania. Dodatkowo powinna być ekonomiczna, przeprowadzana w jak najkrótszym czasie przy ograniczeniu wydawanych pieniędzy.

Badanie eyetracking i clicktrackingu 

Jednym z takich badań jest eyetracking, który polega na monitorowaniu. Fiksacje wskażą, na czym użytkownik najdłużej skupia swój wzrok, a sakady momenty szybkiego przemieszczania się po stronie internetowej. Podobnie przebiega badanie clicktracking, które monitoruje ruchy myszki. Mapy cieplne umożliwiają wskazanie, które obszary są, a które nie są zauważalne. Dzięki temu, np. w sklepach internetowych można umieścić pożądane informacje lub produkty w miejscu, gdzie skupiona jest największa uwaga odbiorcy. To samo dotyczy projektowania opakowań, banerów, plakatów, czy ulotek.

Badania – sortowanie kart

Innym badaniem, niewymagającym tak dużego nakładu kosztów może być sortowanie kart. O co chodzi? Pojedynczy respondent lub grupa wcześniej odpowiednio dobranych osób mają przed sobą karty z nazwami kategorii lub podkategorii. W zależności od tego, czy badanie przyjmuje formę sortowania otwartego lub zamkniętego respondent lub grupa ustalają, które karteczki nawiązują nazwą do siebie, kojarzą się im jako jeden dział. W ten sposób podkategorie są dobierane do kategorii głównych, które w kolejnych etapach projektowych zostaną zastosowane do zaprojektowania menu głównego strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Jak i kiedy przeprowadzać sortowanie kart?

 Badanie często przeprowadzane jest bez podania respondentom nazw głównych kategorii. Otrzymują oni puste karteczki i grupują podkategorie, które sami uważają za najlepsze i nazywając je samodzielnie. Badanie sortowania kart może być przeprowadzane zarówno na etapie prototypowania, jak i na gotowych projektach w czasie dokonywania zmian. W przypadku przeprowadzania sortowania kart stacjonarnie, osoba odpowiedzialna za przebieg badania ma możliwość obserwacji toku myślowego jednej osoby lub całej grupy, która wymienia się zdaniami w czasie sortowania. Badanie umożliwia stworzenie całkowicie nowych kategorii, których projektant wcześniej nie brał pod uwagę. 

Architektura informacji, a użytkownicy informacji

Do innych metod badawczych należą także:

  • badania dzienniczkowe, w których respondenci opisują swoje odczucia,
  • badania użyteczności, w których sprawdzane są poszczególne elementy interfejsu,
  • badania etnograficzne, w celu obserwacji zachowań,
  • kwestionariusze i ankiety, które umożliwiają otrzymanie informacji zarówno w formie zamkniętej, jak i otwartej.

Ostatnie mogą przyjąć formę wywiadów pogłębionych. Każde badanie umożliwia poznanie użytkowników, ich potrzeb i zachowań. Badania mają znaczenie nie tylko dla projektantów stron internetowych, czy aplikacji mobilnych, ale także dla copywriterów, projektantów interakcji, specjalistów od użyteczności, menadżerów projektów i każdej innej osoby, która ma swój wkład w projekt. Rozumiejąc pojęcie architektury informacji, można tworzyć treści, tworzenie grafiki i projekty, które osiągną sukces zarówno na poziomie UX, UI, jak i SEO. Znajomość potrzeb użytkownika to klucz do sukcesu.


Autorka wpisu

Małgorzata Walo

Małgorzata Walo

SEO Assistant w DevaGroup


Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.