Narzędzie Clique Hunter jest jednym z najlepszych i jednocześnie najbardziej niedocenionych narzędzi Majestic, ponieważ pozwala szybko wyszukiwać linki zwrotne konkurencji. Clique Hunter jest narzędziem do analizy linków zwrotnych, które pomaga określić, z których linków zwrotnych konkurencja korzysta wspólnie.  Narzędzie analizuje do 10 profili linków zwrotnych konkurencji, a następnie generuje tabelę i wizualizację linków zwrotnych wspólnych dla różnych organizacji.

Jako narzędzie elektroniczne wspierające marketing, zapewnia bezcenne dane, które pomagają w ulepszaniu kampanii SEO moich klientów. Często w przypadku pracy z klientami, wyników oczekuje się szybko, a dzięki tym cennym informacjom o linkach, mogę stworzyć plan pozyskiwania linków na wczesnym etapie kampanii i udostępnić wyniki moim klientom, tak aby wzbudzić w nich więcej zaufania.

Wyniki z Clique Hunter dla linków zwrotnych stanowią często najważniejsze okazje do tworzenia linków, ponieważ potencjalnie odwołujące się domeny są już połączone z wieloma witrynami w branży. Odnajdowanie linków zwrotnych, z których korzysta wiele witryn w branży, znacząco zwiększa szansę powodzenia na etapie wychodzenia do klientów.

Jeśli pracujemy z dużym klientem w branży cechującej się większą rywalizacją, przeanalizowane wyników z narzędzia Clique Hunter może być trudniejsze, ponieważ mamy do czynienia z ogromnym zbiorem danych.   Analizowanie przy takiej skali może być wyzwaniem także dlatego, że ręczne sortowanie wszystkich danych i wyszukanie najbardziej atrakcyjnych linków zwrotnych zajmie wiele czasu. Aby sobie w tym pomóc, przygotowałem szablon arkuszy Google, za pomocą którego dane z narzędzia Clique Hunter można analizować bardziej wydajnie; pozwoli to rozpocząć tworzenie strategii linków zwrotnych. Arkusz ten można przekazać nawet bezpośrednio klientowi lub wewnętrznemu zespołowi jako wykonane zadanie.

Wprowadzenie do narzędzia analitycznego Clique Hunter

Aby uzyskać dostęp do narzędzia, należy się zalogować do konta Majestic i przejść do menu rozwijanego Tools (Narzędzia). Następnie najechać kursorem na opcję Compare Domains (Porównaj domeny) i kliknąć pozycję Clique Hunter w menu.

W pustych polach należy wpisać 5 nazw konkurujących podmiotów. Konkurencję można wyszukać w wyszukiwarce Google, używając słów kluczowych ważnych dla swojej branży i sprawdzając, które firmy pojawiają się w wynikach najczęściej. Za pomocą takiego narzędzie jak SEMrush można gromadzić informacje o wyszukiwanej konkurencji automatycznie. Na koniec można użyć nazw bezpośrednio rywalizujących podmiotów. W swoich kampaniach często wykonuję tę analizę z różnymi zestawami konkurentów, tak aby mieć jak najwięcej danych do wykorzystania i jaśniejszy obraz tego, które linki zwrotne są ważne dla branży.

 

Po wygenerowaniu raportu w Majestic można wyeksportować dane, klikając przycisk Download Data (Pobierz dane).

 

Na koniec wkleimy plik .csv do szablonu arkuszy Google, patrz karta „Paste Data Here (Wklej dane tutaj)”, aby rozpocząć wypełnianie raportu.

Konfigurowanie szablonu arkuszy Google

Po otwarciu szablonu arkuszy Google na karcie Getting Started (Wprowadzenie), wyświetlonych zostanie 5 menu rozwijanych, które pozwalają filtrować dane w raporcie. Może je dostosować według własnych potrzeb, a po przejrzeniu raportu zaktualizować w celu uzyskania nowych wyników.

Po skonfigurowaniu filtrów przejdź do karty Report (Raport), aby wyświetlić swoje dane. W raporcie znajdują się linki zwrotne z domen używanych przez co najmniej dwóch konkurentów i dane zależne od filtrów ustawionych na karcie Getting Started (Wprowadzenie).

Funkcjonalność tego szablonu staje się bardziej dostrzegalna, gdy pracujemy nad tysiącami potencjalnych linków zwrotnych, a brakuje nam czasu na przejrzenie ich wszystkich po kolei. Za pomocą tego arkusza można wyznaczyć priorytety dla działań pro-klienckich w oparciu o najbardziej pożądane linki zwrotne. Piękno tego rozwiązania polega na tym, że można ustalać kryteria jakości linka zwrotnego w branży, ustawiając filtry i wyświetlając w ten sposób tylko te linki zwrotne, które spełniają nasze wymagania.

Analizowanie wyników

Aby uzyskać najbardziej przydatne dane w jak najkrótszym czasie, zwykle zaczynam od ustawienia rygorystycznych parametrów filtru, ponieważ w ten sposób otrzymam najmniejszą liczbę wyników, dzięki czemu mogę wyznaczyć priorytety dla potencjalnej listy linków wg domen, które mają największe znaczenie. W przypadku pracy z większymi klientami na ogół ustawiam wartość Minimum Matched Domains (Minimalna liczba pasujących domen) na 5, Minimum Trust Flow (Minimalny wskaźnik Trust Flow) na 90, zaś Minimum Matched Backlinks (Minimalna liczba pasujących linków zwrotnych) na 1000. Kolejnym krok polega na stopniowym poszerzaniu zakresu filtra dla uzyskania większej liczby wyników. Zaczynam od obniżenia wartości Minimum Matched Domains (Minimalna liczba pasujących domen) do 2, a następnie Minimum Matched Backlinks (Minimalna liczba pasujących linków zwrotnych), na końcu zaś Minimum Trust Flow (Minimalny wskaźnik Trust Flow), aż uzyskam satysfakcjonującą listę potencjalnych linków.

Inna metoda udoskonalająca analizę polega na użyciu filtra TLD (domeny najwyższego poziomu) do sprawdzenia, czy konkurencja wykorzystuje cenne linki w domenach .edu lub .gov. W wielu przypadkach można odkryć bardzo przydatne linki zwrotne, które w innej sytuacji pozostałyby niezauważone.

Tworzenie listy potencjalnych linków zwrotnych

Wraz z pojawianiem się domen, dla których warto użyć linków zwrotnych, można skopiować nazwę domeny i wkleić ją do kolumny domeny na karcie Prospect List (Lista potencjalnych) oznaczonej na pomarańczowo. Na tej karcie można zarządzać okazjami dla linków zwrotnych podczas tworzenia strategii dla klientów.

Po przygotowaniu listy potencjalnych linków, kolejnym krokiem jest przeanalizowanie tego, jak konkurencja uzyskała link zwrotny dla domeny na liście. Polega to na sprawdzeniu linka zwrotnego z określonej domeny konkurencji, za pomocą narzędzia Majestic do przeglądania witryn. W ten sposób można ustalić, czy konieczne jest stworzenie posta dla gości lub wysłanie innego rodzaju wiadomości w oparciu o wymaganą taktykę pozyskiwania linków.

Rozpoczęcie analizy linków zwrotnych konkurencji przy innej skali

Wydajne analizowanie linków zwrotnych konkurencji jest kluczowym krokiem na drodze do ulepszenia strategii tworzenia linków i odzyskania konkurencyjnej pozycji. Korzystając ze wstępnie utworzonych filtrów w szablonie arkuszy Google, można szybko analizować duże zbiorach danych i spędzić więcej czasu na uzyskiwaniu przydatnych wyników niż ręcznym sortowaniu informacji. Dzięki systemowi i procesowi, które obsłużą wszystkie wykonywane działania, osiągamy więcej i mamy pozytywny wpływ na kampanie.

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.