W ostatniej części tego szkolenia dotyczącego korzystania z bazy Majestic do wyszukiwania istotnych informacji o Twitterze pokażę, co można znaleźć na kontach Twitter, używając niektórych narzędzi Majestic. Biorąc pod uwagę przeszło 100 mln aktywnych użytkowników Twittera, począwszy od wielkich marek, aż po przeciętnego użytkownika prywatnego, platforma ta oferuje zróżnicowaną grupą odbiorców, którą można analizować na wiele sposobów. Najprostszym, a jednocześnie najbardziej powszechnym sposobem, w jaki ludzie analizują konta na Twitterze, jest sprawdzenie liczby osób obserwujących dane konto lub – na potrzeby dalszej analizy – przyjrzenie się liczbie retweetów dla ostatnio opublikowanych wiadomości.

W moim przypadku analiza kont Twittera jest dużo bardziej dogłębna i być może wcale nieznana. Zamiast patrzyć na liczbę obserwujących czy retweetów, przeprowadzam głębszą analizę konta na Twitterze, patrząc na jego wskaźnik Trust Flow oraz liczbę odwołujących się domen. Wpisując adres konta na Twitterze w witrynie Site Explorer, można uzyskać następujące dane.

W celu uzyskania szybszej, skróconej analizy konta podczas jego odwiedzania, można użyć wtyczki Majestic’s Backlink Analyzer w przeglądarce Chrome lub Firefox. Takie dane zostaną wyświetlone w przypadku używania wtyczki do przeglądarki Google Chrome do analizy witryny.

Jeśli chcemy porównać wiele kont na Twitterze jednocześnie, musimy użyć narzędzia Campaigns, za pomocą którego można zestawić ze sobą wiele witryny, jedna przy drugiej, aby śledzić wszystkie zmiany w czasie. Na poniższej ilustracji przedstawiono wynik działania narzędzia Campaigns do porównania kont na Twitterze należących do liderów politycznych w Wielkiej Brytanii.

(Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę)

Aby przeprowadzić nawet głębszą analizę, polecałbym wyeksportowanie 30 000 pierwszych wyników dla twitter.com, które wspomniałem w poprzednich postach na blogu. Można tego dokonać, przechodząc na kartę Pages (Strony) w programie Site Explorer i klikając opcję Export Data (Eksportuj dane).

Po wyeksportowaniu, w przypadku tego przykładu, zostaną wyświetlone WIELKIE ILOŚCI danych. Można je jednak dość łatwo odfiltrować, tak aby wyświetlane były tylko konta na Twitterze. Na początku przejdź do kolumny A, a następnie wpisz symbol @ w pasku wyszukiwania, jak w poniższym przykładzie; arkusz danych będzie teraz wyświetlać tylko konta na Twitterze (bez hashtagów i tweetów).

Na tym etapie można wykorzystać różne narzędzia pomiarowe, np. sprawdzić, które konta mają najwyższy wskaźnik Trust Flow lub nawet, które konto ma najwięcej odwołujących się domen. Na poniższej ilustracji pokazano wynik sprawdzenia, które konto na Twitterze ma najwyższy wskaźnik Trust Flow.

Można oczekiwać, że na tej liście kont z wysokim wskaźnikiem Trust Flow pojawi się jakiś celebryta lub polityk, co jest uzasadnione. Po pierwsze, @Mozilla ma 34 466 linków zwrotnych z własnej witryny, która sama ma wskaźnik Trust Flow na poziomie 90. Dotyczy to również @CreativeCommons, które ma 41 960 linków zwrotnych pochodzących z własnej witryny. W nieco innym przypadku konto na Twitterze @Firefox jest linkowane przez takie witryny, jak Mashable czy Huffington Post, które także mają wysoki wskaźnik Trust Flow. Wynika to z tego, że Mashable i Huffington Post osadziły tweety, które odnosiły się do @Firefox, co potwierdza poniższa ilustracja.

Na tym zakończymy 3 część szkolenia dotyczące tego, jak korzystać z bazy Majestic do wyszukiwania istotnych danych o Twitterze. Mam nadzieję, że każdy artykuł stanowi dla Czytelnika źródło cennych informacji i/lub pomocy. Ponadto należy pamiętać, że platforma Majestic nie ogranicza się do witryn, ale analizuje także niektóre sieci społecznościowe.

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.