Proces zdobywania linków do swojej witryny jest niezwykle ważny, gdy chodzi o SEO. Tworzenie linków jest procesem zdobywania naturalnie występujących linków, które pomogą w zyskaniu większej renomy i lepszej reputacji strony. W połączeniu z innymi strategiami SEO, takimi jak SEO oparte na zawartości strony lub techniczne SEO, tworzenie linków może podnieść pozycję witryny w rankingu Google oraz innych wyszukiwarkach! Zdobywanie cennych linków dla własnej witryny nieustannie się zmienia, wraz z kolejnymi aktualizacjami algorytmu Google, a wskutek wprowadzenia aktualizacji algorytmu Penguin w kwietniu 2012 roku, proces ten jest nawet trudniejszy.

Agencje oferujące marketing elektroniczny, takie jak Absolute Digital Media, muszą przystosowywać swoje działania do każdej aktualizacji, aby zapewnić zgodność tworzenia linków z Dobrymi praktykami Google. Jako że indeksowanie na potrzeby urządzeń mobilnych przejmuje świat SEO, jest nawet bardziej prawdopodobne, że procesy dotyczące linków zwrotnych ulegną kolejnym zmianom w bliskiej przyszłości. Przyglądamy się tutaj podstawowym sposobom na uzyskanie naturalnych, cennych linków dla witryny w 2018 roku.

Na czym polega tworzenie linków

Koncepcja tworzenia linków polega na zdobywaniu dla swojej witryny hiperłączy pochodzących z innej witryny. Zdobycie takiego hiperłącza może być jednak trudne – dlatego też jest jednym z najważniejszych aspektów optymalizacji wyszukiwarek.

Tworzenie linków ulega zmianie i bardziej opiera się na wysokiej jakości zawartości i PR niż dotychczas. W 2018 roku metody naturalne, tzw. white hat, są na pierwszym miejscu i wysoce doceniane. Linki opłacane są klasyfikowane jako „black hat”, ponieważ uważa się, że manipulują wynikami wyszukiwarki Google. Gdy stosuje się je zbyt często, Google OSTRZEGA o konsekwencji ich użycia, a następnie witryna zostaje ukarana. Chociaż opłacanie linków jest kuszące, odnalezienie naturalnego łącza jest najbezpieczniejszą opcją.

Linki naturalne a nienaturalne

Co więc rozumiemy pod pojęciem „naturalnych” lub „nienaturalnych linków”? Aby odróżnić je od siebie, istnieje szereg sposobów klasyfikacji.

Zasadniczo link naturalny jest linkiem udzielonym w sposób dobrowolny, natomiast nienaturalny jest tym, za który ktoś zapłacił, stworzył za pośrednictwem innej witryny, którą również posiada lub o którą prosi. Linki naturalne wymagają zasłużenia i można je traktować jako formę „potwierdzenia” renomy witryny.

Im bardziej firma Google modyfikuje swój algorytm, tym trudniejsza staje się metoda tworzenia linków zgodnego z prawem. Zrozumienie wartości witryny i tego, jak może to wpłynąć na tworzenie linków, jest tak samo istotne jak samo opracowanie linka.

Co to jest opiniotwórcza witryna wysokiej jakości?

Jeśli chodzi o tworzenie linków, należy zadbać o stały dopływ linków z opiniotwórczych witryn wysokiej jakości. Im ważniejsza jest witryna z perspektywy promowanych produktów lub usług, bądź dla bloga lub dokumentu technicznego, do którego prowadzi link z takiej witryny, tym lepiej. Witryna nie musi jednak całkowicie odpowiadać tematycznie – ważne jest, aby miała opiniotwórczy charakter w swojej branży. Skąd jednak wiedzieć, czy witryna jest opiniotwórcza?

Istnieje szereg sposobów na zorientowanie się w renomie witryny. Po pierwsze, można sprawdzić jej wskaźnik Trust Flow. Trust Flow jest liczbą, która wskazuje na wiarygodność witryny na podstawie witryn, do których się ona odnosi poprzez hiperłącza. Narzędzie Majestic Trust Flow ocenia pozycję rankingową witryny w zakresie od 0 do 100, co pozwala użytkownikom zrozumieć wartość oferowanych przez nią linków. Im wyższy jest wskaźnik Trust Flow witryny, która prowadzi do naszej witryny, tym cenniejsze będzie to łącze dla profilu linków zwrotnych.

Jak widać, renomowany serwis informacyjny BBC ma wskaźnik Trust Flow na poziomie 94. Zdobycie linka z tej witryny może dać ogromny wzrost reputacji i zainteresowania dla naszej marki, jednak z powodu dynamicznego charakteru tego rankingu, nasz artykuł może szybko utonąć w zalewie newsów, co spowoduje, że nie uzyskamy wzrostu wskaźnika Trust Flow. Mimo to zdobywanie wysokiej jakości linków z wielkich witryn, takich jak BBC, jest wyjątkowo cenne.

Kolejnym wskaźnikiem pomocnym w zdobywaniu linków zwrotnych, oprócz Trust Flow, jest Citation Flow. Citation Flow jest zastrzeżonym wskaźnikiem Majestic, który może także pomóc w ocenie, na ile cenny jest link z danej witryny. W przypadku niektórych witryn wskaźniki Trust Flow i Citation Flow mogą mieć zgoła odmienne wartości. Jak widać poniżej, marketbeat.com ma znacznie wyższy wskaźnik Citation Flow niż Trust Flow, i chociaż w przypadku różnicy, nie należy traktować tego jako wadę, to warto o tym pamiętać. Chodzi o to, że witryny z wysokim wskaźnikiem Citation Flow przy znaczniej niskiej wartości Trust Flow mogą mieć charakter bardzie „spamowy”.

Inne wskaźniki do rozważenia

Istnieje szereg innych wskaźników, które można uwzględnić podczas analizy wysokiej jakości, opiniotwórczych witryn. Zgodność tematyczna jest kolejnym ważnym czynnikiem. Chociaż nie musi ona dotyczyć każdego linka, to im bardziej zgodny z reprezentowaną branżą jest nasz profil linków zwrotnych, tym lepiej dla nas.

Wskaźnik Topical Trust Flow 

Jednym ze sposobów sprawdzenia tego jest Topical Trust Flow. Wracając do przykładu z bbc.co.uk, znowu możemy dokonać tego na kilka sposobów. Po pierwsze, można przejrzeć skrótową analizę Topical Trust Flow zamieszczoną obok wskaźnika Trust Flow.

Bardziej szczegółową analizę Topical Trust Flow można uzyskać, klikając pozycję „more” (więcej) i przeglądając całą listę.Historia linków zwrotnych witryny

Jeśli brakuje nam przekonania co do jakości witryny na podstawie wskaźników Trust Flow, Citation Flow i Topical Trust Flow, to prawdopodobnie należy z niej zrezygnować. Jeśli jednak chcemy uzyskać więcej szczegółów co do jakości witryny, możemy przyjrzeć się historii linków zwrotnych.

Jeśli witryna miała stabilny profil linków zwrotnych przez całą historię istnienia, można ją na ogół traktować jako niezawodną. Poniżej znajduje się historia linków zwrotnych witryny BBC.

Jeśli w niedawnej historii linków zwrotnych znaleźć można znaczące wzloty i upadki, oznacza to prawdopodobnie, że stosowano nielegalne metody zdobywania linków dla takiej witryny. Oznacza to, że łącze do witryny będzie niskiej jakości. Chociaż liczba linków w witrynie BBC w ostatnim czasie znacząco spadła, nie można mówić o jej niskiej jakości.

Linki no-follow i do-follow

Atrybuty no-follow i do-follow to dwa kolejne istotne czynniki do uwzględnienia podczas tworzenia linków. Mogą one poważnie wpłynąć na tworzenie linków, ponieważ atrybut no-follow obniża wartość, jaką link mógłby zapewnić witrynie.

Wiele opiniotwórczych witryn, takich jak BBC i inne regionalne czy krajowe serwisy informacyjne, wykorzystują atrybut no-follow w linkach, aby zatrzymać przenoszenie wartości do innej witryny. Z tego względu należy zadbać, aby prawie każdy link, jaki tworzymy, miał atrybut do-follow – do osiągnięcia takiej samej wartości potrzebowalibyśmy ogromnej ilości linków no-follow. Wartość linka no-follow nie jest zerowa, dlatego w przypadku opiniotwórczych witryn wysokiej jakości, linki te dają korzyści, ale ich oddziaływanie jest mniejsze niż w przypadku linka do-follow od relatywnie ważnej i jakościowo dobrej witryny. Innymi słowy, na ogół lepiej jest zdobyć link do-follow z witryny o wskaźniku Trust Flow na poziomie 50 niż link no-follow z witryny Trust Flow o wartości 80.

Za pomocą narzędzia Majestic można sprawdzić, ile linków no-follow i do-follow posiada witryna, z której otrzymujemy łącze. Chociaż nie będzie to koniecznie przesądzać o wartości linka otrzymywanego z tej witryny, warto taki wskaźnik także uwzględnić.

 

Jak tworzyć cenne, naturalne linki

Jednym z najlepszych sposobów zdobywania cennych, naturalnych linków jest dysponowanie zawartością, do której warto tworzyć odniesienia. Doskonała zawartość witryny jest najłatwiejszym sposobem zdobywania naturalnych linków, niezależnie od tego, czy regularnie aktualizujesz swój blog, masz ogromną liczbę szczegółowych dokumentów technicznych czy oferujesz cenne porady finansowe dla szerokiej rzeszy odbiorców.

Na ogół najlepiej sprawdzają się treści o tematyce ponadczasowej lub nośnej medialnie. Można wtedy nie tylko przyciągnąć więcej odbiorców, ale także będą oni bardziej skłonni do tworzenia odnośników do naszej witryny. Do starannie opracowanej treści zawsze będą tworzone naturalne linki, szczególnie jeśli prezentowana jest powszechna koncepcja lub w nowatorski sposób omawiana jest popularna kwestia. Na linki zwrotne należy patrzyć jako formę głosu społeczności. Daj znać światu o swojej witrynie, ale nie proś wprost o linki, ponieważ Google może to uznać za próbę manipulowania rankingiem.

Według Google bowiem tylko naturalne linki są nieszkodliwe. Nawet jeśli witryna, która ma linka do naszej strony, nie jest całkowicie zgodna z naszym produktem, usługą, stroną, blogiem czy dokumentem udostępnianymi w naszej witrynie, to link taki będzie nadal miał wysoką wartość – o ile będzie naturalny.

Inne najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia cennych, naturalnych linków:

  • Nie zdobywaj linków z witryny, która została utworzona wyłącznie z myślą o tworzeniu linków.
  • Nie twórz linków tylko do strony, którą chcesz podnieść w rankingu – zróżnicuj proces tworzenia linków, tak aby obejmował szereg cennych zasobów.
  • Nie nadużywaj tekstów kotwicy – muszą być tak naturalne, jak to możliwe.
  • Uwaga: zadbaj, aby Twoje linki znalazły się na stronie, którą Google uwzględni w indeksie (unikaj stron, które dodają atrybuty noindex), utworzonej zgodnie z prawem, opiniotwórczej i z dobrą pozycją w rankingu.

Wnioski

Jeśli zależy Ci na wdrożeniu własnych strategii tworzenia linków, zadbaj o zdobywanie linków z wysokiej jakości witryn. Nie wszystkie z tych linków muszą być bezpośrednio związane z Twoją witryną. Mimo to dysponowanie wyższą liczbą tematycznie zgodnych, cennych linków zdecydowanie ulepszy Twój profil linków zwrotnych.

Tworzenie linków jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek i chociaż treść prawdopodobnie pozostanie priorytetowa, to tworzenie linków nadal będzie bardzo skuteczną metodą SEO. Dzięki takim narzędziom, jak Majestic, można skuteczniej analizować jakość witryny, a w konsekwencji uzyskać pewność, że wszystkie linki tworzone dla naszej witryny są cenne i wartościowe.

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.