Czy nadal nie masz pewności, jak analizować profil linków? Niniejszy artykuł jest skierowany do osób zaczynających przygodę z analizą linków, które potrzebują w pomocy w określeniu, na co spojrzeć w pierwszej kolejności, tak aby lepiej zrozumieć własne lub inne domeny. Przeanalizowane domeny są celowo anonimowe, ale między autorem artykułu i domenami nie istnieje żadna relacja biznesowa. Artykuł został przygotowany z nadzieją, że pomoże Czytelnikowi w lepszym zrozumieniu analizy linków, a tym samym pozycjonowaniu SEO za pomocą Majestic (jako że jestem ambasadorem marki Majestic).

1. Zestawienie linków zwrotnych

Pierwszym aspektem do rozważenia jest status quo profilu linków zwrotnych, tj. jak linki przychodzące do profilu są sklasyfikowane i podzielone?

Na ilustracji pokazano, jaki odsetek przychodzących lub odnalezionych linków faktycznie istnieje, oraz przedstawiono zestawienie profilu linków zwrotnych. To należy uwzględnić, interpretując profil linków. Oczywiście wyższy odsetek linków działających lub przychodzących jest zawsze korzystny, ponieważ oznacza to, że inne witryny linkują do naszej strony i nas polecają (wskazując użytkownikom nasz kierunek). Duży odsetek usuniętych linków może prowadzić do kilku interpretacji. Oto dwa przykłady:

  • Wiele linków jest usuwanych w domenie (być może profil linków jest „oczyszczany”).
  • Wiele linków zostało usuniętych, ponieważ linki mogą pochodzić tylko z automatycznych projektów

Nie mogąc ocenić, czy w danym przypadku jest to korzystne, czy też nie, profil należy oceniać, pamiętając o tym, że pewien stopień niestabilności linków jest naturalny. Jeśli jednak odsetek linków oznaczonych jako usunięte w naszej domenie jest bardzo wysoki, to prawdopodobnie warto się temu przyjrzeć.

Drugą kwestią jest odsetek linków w przeanalizowanej domenie z podstron lub stron początkowych. Jako że strony główne są zawsze traktowane jako „najważniejsze” i „najsilniejsze” w domenie, linki te są „najatrakcyjniejsze”, ale jeśli pewna ich liczba zostanie przekroczona, mogą wydawać się nienaturalne, a jeśli wydają się nienaturalne, to prawdopodobnie zaszkodzą profilowi linków zwrotnych w rankingu wyszukiwarki.

Widok FOLLOW/NOFOLLOW na ilustracji pokazuje odsetek linków, które dziedziczą „siłę” linków (follow). Jako że od roku 2005 linki zewnętrzne mogą czasem nie dziedziczyć żadnej „siły” (https://googleblog.blogspot.de/2005/01/preventing-comment-spam.html), udział w tym rozkładzie jest istotny – szczególnie w zestawieniu z konkurencją. Dlatego też zestawienie to należy uwzględnić wraz z innymi w ogólnym obrazie profilu (np. razem z linkami działającymi, bezpośrednimi itd.).

Piąty widok na tej ilustracji pokazuje, czy linki przychodzące z tej domeny są blokowane przez protokół HTTP lub HTTPS. Jako że odsetek domen, które zaczęły korzystać z protokołu HTTPS zwiększył się niepomiernie, szczególnie w 2017 roku, widok ten jest obecnie dość interesujący, ale prawdopodobnie z czasem utraci na znaczeniu. W powyższym przykładzie domena wydaje się już korzystać z protokołu HTTPS przez pewien czas. Ale na poniższej ilustracji widzimy ciekawy podział. Ogólnie oznacza to, że potencjał linkowy uległ podzieleniu i – w zależności od zarządzania konfiguracją protokołów – znaczna liczba linków może wskazywać na przekierowane / kanoniczne adresy URL:

2. Analiza typów linków

Jedną z „klasycznych” kwestii, które warto uwzględniać regularnie i w sposób naturalny podczas analizowania linków zwrotnych, jest typ linków zwrotnych, które prowadzą do naszej witryny. Czterema najczęściej spotykanymi typami są: linki do tekstu, linki do obrazów, przekierowania i ramki.

Niektóre typy linków są traktowane jako „normalne” lub są często związane z branżą, do której przynależy witryna. Ale w zestawieniu z konkurencją należy przeanalizować wszystkie typy linków. Odsetek linków do tekstu stanowi na ogół od 70 do 90%. Na powyższej ilustracji daje się łatwo zauważyć, że profil linków ma wyjątkowy wysoki odsetek linków do obrazów. Celowo nie określono, czy jest to korzystne, czy też nie; warto o tym po prostu pamiętać w analizie. Zwykłą przyczyną wyższego odsetka linków do obrazów mogą być na przykład działania sponsorskie, w których obrazki są używane głównie jako linki.

3. Frazy kluczowe

Oczywiście analiza linków powinna także obejmować przyjrzenie się frazom kluczowym, z którymi powiązana jest analizowana domena. Na ogół w SEO wyróżniane są cztery warianty, które rozpatrzymy poniżej na podstawie domeny example.de:

  • Fraza kluczowa marki: www.example.de, example.de, Example.
  • Fraza kluczowa pieniężna (zwana także linkowaniem „twardym”): Treść linka (np.: kup produkt)
  • Fraza kluczowa mieszana (połączenie marki i pieniędzy): Treść linka z example.com.
  • Różne: tutaj, tam, teraz, kliknij.

Celem tego podziału i analizy jest zrozumienie, czy domena została bardzo agresywnie zoptymalizowana pod katem swoich linków, czy jest powiązana z wieloma „twardymi” frazami kluczowymi lub czy jest raczej „zorientowana na markę”.

Powyższą ilustrację można zatem rozumieć w następujący sposób:

Pośród 5 najważniejszych istnieją trzy teksty odzwierciedlające markę, co jest pozytywnym zjawiskiem. Istnieje również fraza pieniężna, którą należy oflagować, jeśli nie jest znana.  Co więcej, występuje wiele linków bez określonej frazy kluczowej. Te aspekty tła także należy przeanalizować, ponieważ można na przykład ponownie je zoptymalizować, kontaktując się z właścicielem domeny i proszą o odpowiednią frazę kluczową, o ile jakość źródła jest dobra (np. wartości wskaźnika Trust/Flow). Może być jednak tak, że automatyczne linki są niskiej jakości. W pozycji 10 widzimy frazę kluczową „non-DE”. Zakładając, że analizowaną domeną jest DE-TLD, wydaje się to dziwne i powinno prowadzić do głębszej analizy, ponieważ może szkodzić naszemu profilowi linków.

4. Języki źródeł linków

Jeśli analizujemy na przykład domenę niemieckojęzyczną, której model biznesowy jest ograniczony do rynku niemieckiego, możemy oczekiwać, że zostanie to także odzwierciedlone w profilu linków. Zewnętrznie odwołania z innych języków nie będą więc naturalne – co nie znaczy, że szkodzą tylko w małym stopniu. Dlatego też, w zależności od strategicznej orientacji domeny, rozkład linków przychodzących należy monitorować pod kątem ich pochodzenia. Gdy przyglądamy się innym domenom, na przykład z myślą o powiązaniu z nimi linka, musimy także zwrócić uwagę na pochodzenie linków.

Na poniższej ilustracji widać przykład domeny, która jest aktywna tylko w Niemczech. Da się jednak zauważyć, że około 35% linków przychodzących pochodzi z domen anglojęzycznych. Chociaż sama domena ma niewielki odsetek witryn anglojęzycznych, to odsetek przychodzących linków non-DE (tj. innych niż niemieckojęzyczne) wydaje się zbyt wysoki, ponieważ 1,6% linków pochodzi z innych regionów językowych.

Oczywiście niektóre linki anglojęzyczne mogły powstać na skutek automatycznej generacji linków. To często ma miejsce. Pomimo tego podczas regularnego sprawdzania własnej lub innej domeny należy także zawsze uwzględnić pochodzenie linków przychodzących.

Co więcej, jeśli przyjrzymy się źródłom linków otwartej domeny i wybierzemy opcję „Geo”, to oprócz zestawienia nazw domen i ich języków otrzymamy pochodzenie adresów IP. Dzięki temu można szybko uzyskać wgląd w to, które strony są jednojęzyczne, wielojęzyczne lub – opierając się na naszym przykładzie – w języku innym niż niemiecki. Jako że dane można eksportować, to podsumowanie można także wyeksportować do dalszej obróbki.

5. Historia linków zwrotnych

Kolejnym widokiem, który należy regularnie analizować, jest rozwój linków zwrotnych w czasie, np. liczba odwołujących się domen. W obu przypadkach mamy do czynienia z monitorowaniem rozwoju, co pozwoli wskazać skrajne zmiany (załamania i wzrosty), a z drugiej strony ocenić wzajemną relację tych procesów.

Na poniższej ilustracji pokazano stały, niemalże jednoczesny wzrost obu liczb, trwający do grudnia. Przed 10 grudnia można jednak zauważyć wzrost liczby odwołujących się domen, przy którym linki zwrotne – pomimo różnicy skali – reagują znacznie słabiej. Aby identyfikować takie trendy i przeprowadzić analizę, należy regularnie przeglądać takie ilustracje podsumowujące.

6. Odwołujące się domeny z największą liczbą linków wychodzących

Aby oszacować, ile naszych źródeł linków prowadzi na zewnątrz i czy są nadal „w użyciu”, można je przefiltrować w widoku odwołujących się domen na platformie Majestic. Listę domen można posortować głównie wg zewnętrznych linków wychodzących („outbound external links”). Dodatkowo można ją posortować dla wszystkich linków wychodzących (wewnętrznych i zewnętrznych). Dzięki temu uzyskujemy zestawienie domen, które w nadmiernym stopniu prowadzą na zewnątrz, i możemy to porównać z rankingiem ogólnym.

Wiele domen na powyższej ilustracji jest wątpliwej jakości. Monitorowanie pod tym kątem może się zatem przydać, ponieważ dowiemy się, czy są tam dodawane nowe domeny, które „nadmiernie” prowadzą na zewnątrz.

7. Kompozycja tematów wskaźnika Topical Trust Flow

Na koniec naszych rozważań dotyczących analizy linków warto jeszcze przyjrzeć się kompozycji tematów wskaźnika Topical Trust Flow, szczególnie w zestawieniu z konkurencją. Zakładając, że profil linków w sektorze finansowym ma inną kompozycję niż profil linków w sektorze ochrony zdrowia, podobna różnica powinna dotyczyć źródeł dla profilu linków, tj. aby móc analizować lub monitorować własny profil linków w porównaniu z konkurencją na podstawie jego kompozycji.

Na potrzeby analizy własnej domeny oznacza to konieczność zrozumienia, do której tematyki przynależymy i czy jest to odzwierciedlone w profilu linków. Należy to wówczas porównać z konkurencją, aby rozpoznać wszelkie anomalie (ponieważ chcemy, aby nasza domena jak najlepiej odzwierciedlała naszą branżę). Domeny na powyższej ilustracji stanowią na przykład sklepy internetowe reprezentujące tę samą branże. Oprócz wielu podobieństw tematycznych o różnej wadze, występują pewne „marginalne” dziedziny, takie jak sport, w której żadna z analizowanych domen nie jest aktywna. Takie linki można następnie przeanalizować bardziej szczegółowo, ponieważ mogą wskazywać na szansę biznesową, tj. być może nowy rynek do zdobycia, jeśli witryny reprezentujące te branże mają linki do naszej witryny, a informacje pochodzące z tych dziedzin mogą okazać się przydatne, lub być może wskazują na ryzyko, ponieważ linki te mogą szkodzić naszemu profilowi linków, odwołując się do naszej witryny bez przyczyny czy związku. Jeśli porównamy profil linków zwrotnych konkurencji, może to także wskazywać na potencjalne rynki do zbadania.

Mam nadzieję, że podstawy analizy profilów linków zwrotnych z użyciem Majestic zostały dzięki niniejszemu artykułowi lepiej przybliżone.

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.