Proces tworzenia linków w dowolnej kampanii SEO nie tylko jest jednym z najważniejszych aspektów, ale też należy do najtrudniejszych zadań. W miarę rozwoju SEO zmianie musiały ulec również zasięg i cyfrowy PR, aby utrzymywać stałe wskaźniki sukcesu. Reklamowanie treści i tworzenie linków są ze sobą bezpośrednio powiązane, tylko jak usprawnić proces tworzenia linków w celu zapewnienie ogólnej wydajności? Na szczęście niektóre z narzędzi Majestic powstały dokładnie w tym celu. Przyjrzyjmy się więc kwestii usprawniania procesu tworzenia linków z Majestic.

Kontrola partii

Jest to narzędzie szczególnie przydatne dla kierowników ds. zasięgu i reklamowania treści, ponieważ umożliwia im oszczędzanie czasu przy sprawdzaniu określonych metryk, jak Trust Flow, Citation Flow, Topical Trust Flow czy Referring Domains dla wielu adresów równocześnie. Narzędzie może skontrolować do 100 000 adresów URL, jeśli zostały przesłane w pliku .csv lub .txt, zależnie od poziomu subskrypcji. Należy zwrócić uwagę, że przesłanie pliku zabierze za każdy rząd danych 10 jednostek analitycznych, zaś kopiowanie i wklejanie pobierze ich 200 za każdy rząd. W celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości, kontrola partii linków zwrotnych nie może potwierdzić istnienia adresów URL, a wszystkie adresy URL o niskiej liczbie linków zwrotnych zostaną oznaczone jako „MayExist”.

Gdy lista adresów URL zostanie dodana do narzędzia (niezależnie od jej wielkości), wyświetlony zostanie wykres tematyczny, aby pomóc użytkownikom zrozumieć rozkład tematów na każdej stronie. Możliwe będzie również wyświetlenie prostych do zrozumienia wskaźników Trust Flow oraz Citation Flow.

Możliwość wyświetlenia wskaźników Trust Flow, Citation Flow, Topical Trust Flow oraz odpowiednich linków zwrotnych, jak External Backlinks (EDU/GOV)  itp. może pomóc usprawnić proces zwiększania zasięgu w kontekście dopasowania, zwłaszcza przy równoczesnym sprawdzaniu tysięcy witryn. W celu zdobycia dodatkowych danych, niż są normalnie wyświetlane na tym pełnym kolorów, prostym do odczytu wykresie, kontrola partii linków zwrotnych może zostać pobrana w formacie Excel, CSV, TSV lub Google Docs. Może to dostarczać skomplikowanych danych związanych z każdym ze wskaźników Topical Trust Flows, a także informacji dot. adresów IP i Referring Domains.

Narzędzie „Zagubione”

To konkretne narzędzie może zapewniać informacje o wszelkich linkach, które mogły zostać usunięte lub skasowanie przez administratora strony, na której się znajdowały. Może ono również pomagać przy wyszukiwaniu błędów 404 w przypadku zniknięcia całych witryn. Jeśli pozycje słów kluczowych danej strony spadają, niezależnie od zasięgu kampanii i innych technik SEO, które do tej pory były skuteczne, narzędzie „Zagubione” może pomóc zarówno kierownikom ds. zasięgu jak i zespołom menedżerskim określać, czy linki do tej pory pomagające kampanii zostały usunięte w późniejszym terminie. Dzięki temu zespół ds. zasięgu uzyska możliwość ponownego kontaktu z blogerami, edytorami i kierownikami ds. PR, aby dowiedzieć się, czemu linki zostały usunięte (może to być ważny czynnik) oraz będzie mógł rozpocząć negocjacje dotyczące ponownego dodania linków lub znalezienia dla nich nowego miejsca – zwłaszcza w przypadku uruchamiania nowej kampanii PR dla klienta.

Informacje zapewniane przez narzędzie „Zagubione” mogą przynosić znaczne korzyści z kilku różnych powodów. Po pierwsze, możesz określić dokładną datę usunięci linku, domenę, która usunęła link, datę pierwszego indeksowania linku oraz datę jego ostatniego wykrycia. Możesz także zobaczyć wskaźniki URL Flow oraz Domain Flow, które mogą pomóc w określeniu poziomu wpływu, jaki utrata danego linku mogła mieć na profil linków zwrotnych danego klienta. Możliwość znalezienia tych wszystkich informacji w jednym miejscu nie tylko pomaga kierownikom ds. zasięgu znajdować konkretne linki, które zostały utracone, ale także określać, czy istnieje jakiś trend, którego wystąpienie mogłoby mieć negatywny wpływ na profil linków zwrotnych.

Narzędzie „Nowe”

Narzędzie „Nowe” jest podobne do narzędzie „Zagubione”, ale działa w drugą stronę – dostarcza informacji o linkach uzyskanych w konkretnej domenie w danym okresie. To konkretne narzędzie pokazuje podobny wykres, z zielonym i czerwonym kolorem, oraz umożliwia zmianę dat, aby określić, ile linków zyskano w danym okresie czasu. Poza uzyskaniem przejrzystych danych na temat obecnego wzrostu w profilu linków zwrotnych, kierownicy ds. zasięgu mogą również użyć narzędzia „Nowe” do sprawdzenia, czy na stronie przybywa linków zwrotnych wysokiego ryzyka z danej domeny. Stałe analizy narzędzia „Nowe linki zwrotne” mogą zapewniać dodatkowy wgląd w określone trendy, które mogą się pojawiać w okresie miesiąca lub roku, a także pomóc określić dokładne pochodzenie linków. Może to również pomóc kierownikom ds. zasięgu określać, jak skuteczna była do tej pory dana kampania.

Narzędzie „Linki zwrotne”

Narzędzie „Linki zwrotne” w Majestic może dostarczać przejrzystych i dogłębnych informacji na temat całego profilu linków zwrotnych pojedynczej domeny. Dzięki temu kierownicy ds. zasięgu mogą określać ogólny stan profilu linków zwrotnych, co jest szczególnie przydatne w procesie zrzekania się linków. W celu uzyskania pełnych informacji, użytkownicy będą musieli wyeksportować dane do formatu Excel, CSV, TSV lub Google Docs. Narzędzie udostępni wtedy informacje dotyczące liczby linków zwrotnych w profilu domeny, które pojawią się w pliku.

Jeśli określona domena uzyskała aktualizację algorytmu Google w wyniku wysoce przetworzonego, spamującego profilu linków zwrotnych, kierownicy ds. zasięgu będą mieli możliwość przejrzenia każdego linku zwrotnego i poznania wszystkich metryk związanych z każdym linkiem.

Metryki te obejmują:

  • Nazwa źródłowa
  • Fraza kluczowa
  • Trust Flow źródła
  • Citation Flow źródła
  • Język źródłowy
  • Pewność języka źródłowego

Są to tylko niektóre z dostępnych metryk.

Szczegółowe informacje mogą nie tylko usprawnić proces zrzekania się linków, ale też pomóc w ocenie naturalności całego profilu linków zwrotnych, a także dostarczyć znakomite możliwości szybkiego i prostego tworzenia raportów.

Narzędzie „Fraza kluczowa”

Narzędzie „Fraza kluczowa” pokazuje ogólną różnorodność fraz w profilu linków zwrotnych. Kierownicy ds. zasięgu mogą szybko i łatwo zobaczyć chmurę słów złożoną z głównych fraz, które są używane w profilu linków zwrotnych, a także określić, czy są używane jakieś spamujące frazy. Można to blisko powiązać z informacjami zdobytymi w narzędziu „Linki zwrotne”.

Istnieją dwa sposoby wyświetlania chmury słów „Fraz kluczowych” w tym narzędziu. Po pierwsze, możesz wybrać słowa:

Lub możesz wybrać całe frazy, aby zobaczyć dłuższe warianty „Fraz kluczowych”:

Pod chmurą słów kierownicy ds. zasięgu zobaczą przeróżne dane dotyczące słów kluczowych – np. wskaźniki Topical Trust Flow, Referring Domains, zewnętrzne linki zwrotne, liczbę fraz kluczowych, które są linkami typu NoFollow, a także przybliżony wskaźnik Flow Metrics dla każdej „Frazy kluczowej”.

Jest to szczególnie ważne przy analizowaniu ogólnego profilu linków zwrotnych, aby określić jego poziom naturalności oraz sprawdzić, czy którekolwiek linki były już uprzednio przetworzone lub kierują do stron wysokiego ryzyka. Zespół Absolute Digital przekonał się, że narzędzie „Fraza kluczowa” prawdziwie usprawnia proces zrzekania się linków.

Majestic Million

Jeśli potrzebujesz wyjątkowo usprawnionej kampanii zasięgu, Majestic Million może dostarczyć ogromnych ilości danych oraz informacji, które pozwolą odkryć nawet milion najlepszych witryn w Internecie. Wszystkie te dane mogą zostać wyeksportowane oraz szybko i sprawnie odfiltrowane, aby zmniejszyć skalę metryk. Jeśli np. dany klient szuka najlepszego miejsca dla witryn związanych z podróżami, wskaźnik Topical Trust Flow może zostać odfiltrowany za pomocą jednego kliknięcia myszy. Wszystkie te informacje mogą zostać wyeksportowane do pliku CSV, a to tego istnieje możliwość zamówienia raportu analiz Majestic, który zapewnia jeszcze dokładniejsze dane. Może to pomóc w dalszym poszerzaniu zespołu, jeśli chodzi o budowanie sieci relacji i kontaktów w szerokim zakresie branż, aby zapewnić, że każda kampania będzie tak skuteczna, jak to możliwe.

To tylko skrawek wszystkich narzędzi, które zespół ds. zasięgu w Absolute Digital używa do usprawniania swoich procesów. Ciągła obserwacja trendów wśród profili linków zwrotnych oraz dokładne monitorowanie pod kątem jakichkolwiek aktualizacji algorytmu (potwierdzonych i niepotwierdzonych) pomagają gwarantować płynny przebieg procesu na jego wszystkich etapach, aby zapewniać naszym klientom najlepsze rezultaty.

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.