Poniższe studium przypadku powinno uczulić czytelnika na fakt, że często warto przyjrzeć się dokładniej wskaźnikom Single-Core-Metrics (wskaźniki jednordzeniowe), takim jak Majestic Flow Metrics.

W tym celu zanurzę się w niektóre wskaźniki spoza strony a później dodam kilka danych ze strony. Wykorzystane domeny są celowo ukrywane, ale pomiędzy tymi firmami a mną nie istnieją żadne relacje biznesowe. Wszystkie domeny pochodzą z tego samego klastra, ale mogą mieć różne obszary koncentracji. Jednak nie ma to znaczenia dla tego studium przypadku. Do napisania tego studium przypadku użyłem danych z baz Majestic, LinkResearchTools i Sistrix.

Wskaźniki Flow Metrics (wskaźniki przepływu)

Powyższa grafika przedstawia porównanie trzech domen na poziomie głównym. Jak można zauważyć, wartości wskaźników Trust Flow (przepływ zaufania) są prawie takie same. Pierwsza domena ma najwyższą wartość, tuż za nią jest domena 3, natomiast domena 2 ma wartość najmniejszą. To samo można zauważyć odnośnie do wskaźnika Citation Flow (przypływ cytatów). Jego wartość jest komunikatem dotyczącym liczby linków połączonych z domeną.  Domeny 2 i 3 mają tą samą wartość, zaś domena 1 ma wartość nieco większą, równą 45.  Patrząc na wskaźniki Flow Metrics, można odnieść wrażenie, że te domeny mają podobny profil backlinków.

Patrząc na rozkład tematów w obrębie wskaźnika Trust Flow (przepływ zaufania) (pierwszy wiersz = domena 1; drugi wiersz = domena 2; …), można zauważyć, że występują różne akcenty, ale ogólnie istnieje zgodność źródeł linków

Jeśli do tego zestawu danych dodamy liczbę domen linkujących na domenę, co oznacza całkowitą liczbę unikalnych linków na poziomie domeny, możemy zaobserwować pewne oczywiste różnice.  Domena 1 jest daleko z przodu w liczbą domen linkujących równą 9,125 i w związku z tym prowadzi w stawce.

Referring domain (domena linkująca)

Jest to szczególnie interesujące, ponieważ oczywiście nie jest to powiązane ze wskaźnikami Flow Metrics. Różnica pomiędzy domenami 1 i 3 w zakresie wskaźników Flow Metrics nie jest tak duża, jak mogłoby to wynikać z danych liczbowych dla reffering domains (domeny linkujące). Ilość domen linkujących dla domeny 1 jest prawie dwukrotnie wyższa niż dla domeny 3. Jednocześnie istnieje ogromna różnica między domenami 2 i 3, mimo tego, że mają one bardzo podobne wskaźniki Flow Metrics. Udowadnia to, że posiadanie ogromnej liczby domen linkujących nie gwarantuje już dobrego wskaźnika Flow Metrics. Przyjrzyjmy się większej ilości danych odnośnie relacji pomiędzy backlinkami a domenami linkującymi.

Jeśli porównamy również relację pomiędzy backlinkami (linki zwrotne) i referring domains (domeny linkujące), przedstawia się to następująco:

Backlinki zewnętrzne

Łatwo zauważyć, że pierwsze wrażenie jest prawdziwe.  Domena 1 ma współczynnik referring domains/backlinks na poziomie 0,2%, domena 2 na poziomie 0,1%, natomiast domena 3 ma zdumiewający współczynnik wynoszący 1,02%.

Współczynnik deeplink (linki głębokie) dla domen

Spójrzmy jak rozłożone są linki – jest to współczynnik deeplink (linkowanie głębokie).

40% linków domeny 1 odnosi się do strony głównej, 60% do stron docelowych:

48% linków domeny 2 odnosi się do strony głównej, 52% do stron docelowych:

Domena 3: 26% linków odnosi się do strony głównej, ALE 74% do stron docelowych:

Wnioskując, istnieje ogromna rozbieżność pomiędzy domenami 1 i 2 w porównaniu z domeną 3.

Widoczność każdej z trzech domen

Po przyjrzeniu się z liczbie linków każdej z tych trzech domen, ich rozłożeniu oraz temu, jaki ma to wpływ na różnice we wskaźnikach flow metrics, weźmy pod uwagę organiczną widoczność każdej z trzech domen.

Łatwo zauważyć, że różnice są znaczące. Domena 1 ma zdecydowanie największy zasięg organiczny. Zasięg ten jest pięć większy razy niż łączny zasięg domen 2 i 3. Domena 3 ma drugi zasięg pod względem wielkości. Mimo tego, że dystans pomiędzy domenami 3 i 2 jest niewielki na powyższym wykresie, domena 3 ma dwa razy większą widoczność niż domena 2.

Podsumowując, nawet mimo tego, że wszystkie trzy domeny mają podobne wskaźniki Flow Metrics, mogą się wyraźnie różnić w odniesieniu do domen linkujących i organicznej widoczności. Ale skąd biorą się tak ogromne różnice?

Jednym z powodów jest liczba istniejących lub indeksowanych stron.

  • Domena 1 ma w przybliżeniu 160 000 dokumentów html z tagiem robot-meta-tag na „indeksie”
  • Domena 2 ma tylko około 87 dokumentów html z tagiem robot-meta-tag na „indeksie”
  • Domena 3 ma około 6000 dokumentów html z tagiem robot-meta-tag „indeksie”

Jeśli chodzi o domenę 2, prowadzi to do silnego skoncentrowania na określonym zestawie tematów/słów kluczowych.  Z powodu małej liczby adresów URL i znacznie bardziej skompresowanego linkowania wewnętrznego, domena 2 może rozpowszechniać moc swoich linków w sposób bardziej zwięzły. To skoncentrowanie może wytłumaczyć, dlaczego domena 2 (mająca mniejszy profil backlinków i mniejszą widoczność, ale podobne wskaźniki Flow Metrics), osiąga lepsze miejsce w rankingach przy pomocy niektórych konkurencyjnych słów kluczowych, niż domena 3.  A odwrotnie oznacza to, że domena 3 musi rozpowszechniać wartość linków na znacznie większym magazynie adresów URL, niż domena 2.

Patrząc na dane z historii domeny 2, staje się oczywistym, że nastąpiła drastyczna redukcja w zakresie adresów URL.

Skoncentrujmy się na rozkładzie dotyczącym udziałów w pierwszej 100/10 – łatwo zauważyć, że wpływ jest widoczny także tutaj.

Domena 1 ma ponad 56 000 rankingów w pierwszej 100 i ponad 11 900 rankingów w pierwszej 10.

Dla kontrastu domena 2 ma tylko 876 rankingów w pierwszej 100 i 345 rankingów w pierwszej 10.

Domena 3 ma tylko 2800 rankingów w pierwszej 100 i ponad 1000 rankingów w pierwszej 10.

Patrząc przez pryzmat tych danych, nie jest zaskakujące, że domena 1 (domena z największą liczbą indeksowanych adresów URL) cechuje się najlepszą widocznością organiczną i generuje najwyższe rankingi słów kluczowych.

Podsumowując, można powiedzieć, że nawet jeśli domeny mają podobne wskaźniki Flow Metrics i wyglądają tak samo pod względem tych wskaźników wydajności, w rzeczywistości mogą być zupełnie różne pod kątem zasięgu i struktury. Po raz kolejny chciałbym odnieść się do dużych różnic w odnośnie do backlinków. Domena 1 dwa razy więcej domen linkujących i 4,2 miliona więcej linków wstecznych niż domena 3, przy wskaźniku Trust Flow (przepływ zaufania) różniącym się zaledwie o 1 punkt.

Różniące się struktury stron mają duży wpływ na zasięg organiczny i w konsekwencji stanowią jedną z najbardziej fundamentalnych różnic pomiędzy trzema opisanymi wyżej domenami. Dlatego też moim zaleceniem jest nie tylko sprawdzanie wskaźników single-core-metrics (wskaźniki jednordzeniowe), ale także poświęcenie czasu na głębszą analizę.

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.