Celem poniższego krótkiego studium przypadku jest uświadomienie czytelnikom, że mogą wystąpić spore różnice, zwłaszcza wśród mniejszych profili linków. Niniejsze studium przypadku celowo skupia się na mniejszych profilach linków. Domeny poszukiwane do tego studium przypadku to wyłącznie strony SME z Berlina i odpowiednio popularność ich domen wynosi mniej niż 60. Innymi słowy, mniej niż 60 niepowtarzalnych domen linkuje do tych domen. Celowo wybrałem domeny z różnych branż. Przedstawiono tu na przykład: stronę handlową, biuro podatkowe, administrację budynku, studio kosmetyczne itp. Analizowane domeny celowo były anonimowe, niemniej jednak nie ma powiązań biznesowych między authorem a domenami. Autor jest Ambasadorem Majestic w Niemczech.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wartości przepływu i liczbę domen odsyłających – jak już wspomniano we wstępie – żadna z domen w Indeksie Świeżym nie ma więcej niż 60 referring domains; średnia wynosi 28. Co ciekawe, wskaźnik Citation Flow dla niemal wszystkich domen jest większy niż wskaźnik Trust Flow. Dlatego profile linków domen są przeważnie więcej niż godne zaufania. Fakt, że prawie wszystkie analizowane domeny mają naturalnie rosnący profil linków, sugeruje efekt naturalnego linkowania. Warto zauważyć, że kiedy profil jest aktywnie optymalizowany, odległość nie jest zbyt duża, gdyż polega ona na celowej optymalizacji z silnymi liniami.

Warto wspomnieć, że druga w kolejności domena z najmniejszą liczbą referring domains ma drugi pod względem wielkości wskaźnik Trust Value. Szybko odniosłem więc wrażenie, że spośród kilku istniejących domen jedna czy dwie które zostały odpowiednio uznane za godne zaufania. Poniżej zajmę się tym dokładniej.

Jeśli powyższy widok zostanie rozszerzony o łączną liczbę linków odwołujących się do domeny, można będzie zauważyć wyraźne różnice. Poniższa ilustracja pokazuje, że domena 2, o najwyższym wskaźniku Flow Metrics i największej liczbie referring domains, ma również najwyższą łączną liczbę backlinków.

Oczywiście później okazuje się, że domena 2 ma zdecydowanie najgorszy stosunek (4,55%) referring domains do liczby backlinków, w porównaniu z domeną 5, jedyną domeną, która miała wyższy wskaźnik Trust Flow niż Citation Flow, gdzie ten współczynnik jest najlepszy i wynosi 53,13%. Ten ostatni ma nawet najniższą liczbę backlinków i drugi najwyższy ogólny wskaźnik Trust Flow. Dla domeny 2 może to oznaczać, że istnieje wiele linków na całej stronie (pasek boczny, stopka), które zwiększają liczbę backlinków. Analiza ryzyka linków dla profilu backlinków z pewnością miałaby tu sens.

Ponieważ te domeny nie pochodzą z tych samych gałęzi przemysłu, na podstawie typowych wartości przemysłu nie można ponad wszelką wątpliwość ocenić, czy współczynnik 4,55% jest zły. Zauważmy jednak, że należy zbadać, w jaki sposób powiązane są ze sobą współczynniki z analiz linków u konkurencji.

Liczba ta zostanie teraz zwiększona o liczbę stron indeksowanych i podsieci klasy C. Istnieją ciekawe dane na temat liczby indeksowanych stron; pojawiają się tu wyraźne rozbieżności. W tym przypadku domena 2 jest tu elementem odstającym i z ponad 3 000 stron indeksowanych ma zdecydowanie najwyższą wartość. Podczas gdy trzy domeny mają między ok. 175 i trochę poniżej 400 indeksowanych stron, można zauważyć, co zaskakujące, że domena 5 ma najmniejszą liczbę stron indeksowanych. Pamiętajmy, że jest to domena, która jako jedyna ma wyższy wskaźnik Trust Flow niż Citation Flow, ma również najlepszy stosunek referring domains do liczby backlinków.

Oczywiście wynika to z tego, że linki przychodzące muszą być rozprowadzone po mniejszej liczbie stron (uwaga od autora: w tym kontekście zapewne można wykluczyć potencjalną nieraportowaną liczbę stron nieindeksowalnych), a zatem dystrybucja linków jest szczególnie skoncentrowana na tej stronie.

Dla porównania wykorzystujemy jeszcze jeden wskaźnik: Page Efficiency Index (Indeks efektywności strony, PEI). Page Efficiency Index oblicza się z wartości Visibility Index z Sistrix podzielonego przez liczbę indeksowanych stron i pomnożonego przez współczynnik 100 000, w celu uzyskania czytelnych wartości. Dla obu domen otrzymamy następujące wartości: (status Visibility Index: 4/9/2017)

Domena 2: 0,0477 / 3 075 * 100 000 = 1,55

Domena 5: 0,0127 / 5 * 100 000 = 254

Jak można zauważyć, widoczność domeny 2 jest około czterokrotnie większa niż domeny 5, ale domena 2 ma wyraźnie gorszą wartość PEI.

W tym studium przypadku należy rozważyć skład najważniejszych tematów wskaźnika Topical Trust domen (więcej informacji na temat TTT na stronie https://blog.majestic.com/development/topicaltrustflow/ & https://blog.majestic.com/commentary/5-ways-successful-seos-topical-trust-flow/)

Dlatego też ten ogólny zarys jest fascynujący, gdyż pokazuje, z jakich obszarów tematycznych pochodzą linki do stron internetowych, dzięki czemu można je porównać i ocenić, czy linki pasują do domeny (czy nie). Dyrektor ds. marketingu w Majestic, Dixon Jones, skomentował kiedyś TTT następująco:

Po raz pierwszy staje się ewidentne, dlaczego link gdziekolwiekna stronie to za mało… chyba że dana witryna skupia się na konkretnym temacie”.

Chodzi o to, że domena odnosząca się do danego tematu ma również odpowiedni profil linków – przynajmniej tego możemy oczekiwać. Jeśli jednak domena wskazuje na wiele linków z bardzo różnych obszarów tematycznych, z jednej strony może to oznaczać niższe niż przewidywano odniesienie tematyczne, a nawet ujawnienie – w odniesieniu do linku – celowej (ale tematycznie błędnie ukierunkowanej) optymalizacja profilu. To musi następnie prowadzić do pytania, czy linki niedotyczące tematu (off-topic) są równoważne linkom tematycznym.

Oto przykłady profili na Twitterze Lady Gagi i Obamy. Jeśli przyjrzymy się strukturze tematycznej TTT, różnica będzie wyraźna, tak jak tego się spodziewaliśmy.

Jeśli teraz rozważyć domeny wybrane do studium przypadku, pochodzące z różnych obszarów tematycznych, zauważymy duże podobieństwo, zwłaszcza w jednej grupie tematycznej: Biznes.

Główna kategoria „Biznes” występuje mniej lub bardziej wyraźnie dla wszystkich domen, dzielona dalej na „Rachunkowość”, „Praca” czy „Budownictwo”. Taki przydział wydaje się być powszechnie zrozumiały. Bardziej interesujące są za do linki z obszaru „Sztuka/Filmy” dla domeny 4. Ponieważ chodzi tu o witrynę firmy architektonicznej, takie linki również dałoby się wyjaśnić. Więcej wątpliwości budzą natomiast linki z obszaru „Komputery”, bo dlaczego domena urzędu skarbowego ma linki z tej kategorii?

Da się zauważyć również linki z obszaru „Sport”, bo żadna z wybranych domen nie dotyczy tego tematu. Jednak domena 5, jako domena firmy elektrycznej, ma najwyższą wartość TTT. Prostym tego wyjaśnieniem jest sponsorowanie klubu sportowego. Integracja linków najczęściej odbywa się przez linki z całej strony do domeny klubu, dlatego też pozostawia ślady w profilu linków. Niemniej jednak, te linki nie są tematycznie istotne. Jeśli zastanowimy się nad profilem linków w odniesieniu do typu linków, to ponownie logicznym wyda się, że ta domena ma bardzo dużo linków graficznych. Jednakże pod względem tematu integracja ta wyraźnie „przesunęła” profil linków domeny, czego prawdopodobnie nieświadomy jest właściciel domeny.

Natomiast w domenie 7 można utworzyć „szeroki” profil linków. Dokładniej mówiąc: nie ma tu wyraźnego tematu. Od „Żywności”, „Na świeżym powietrzu” aż po „Informacje dla konsumentów” czy „Budownictwo” – jest tu wszystko, nieważne, czy dotyczy witryn internetowych, czy firmy zarządzającej budynkiem.

Zazwyczaj daje się zauważyć, że chociaż dotyczy to firm lokalnych, tylko cztery z siedmiu domen mają linki z danego regionu. Tylko firma architektoniczna ma wysoką wartość TTT w obszarze „regionalnym”.

Z drugiej strony, jeśli weźmiemy pod uwagę TTT trzech domen ostatniego studium przypadku „Czy różne strony internetowe mogą mieć podobny Flow Metrics?”, gdy wszystkie pochodzą z tego samego zakresu tematycznego, to ich obraz w ogólnym kontekście rysuje się wyraźnie inaczej.

Podsumowując, należy jeszcze ustalić, czy warto badać sam temat profilu linków, aby zrozumieć, co te profile linków zawierają. Oczywiście w tym przypadku zaleca się, aby przede wszystkim przyjrzeć się domenom z własnej branży. Otrzymamy wówczas lepsze wartości porównania, które można połączyć z kilkoma KPI. Jak opisano, można zakwestionować niektóre części istniejącego profilu konkurencji, obrać inną drogę, zamiast po prostu robić „to samo”. Jeżeli poczujesz, że domena jest zaliczana do określonej grupy czy nawet lepiej, Przede wszystkim należy rozważyć skład TTT profilu backlinków, nawet jeśli w efekcie inne czynniki, może nawet bardziej zróżnicowane, przesądzą o dobrym rankingu. Jak zauważono w domenie 5, zwłaszcza w przypadku mniejszych domen, to nie ilość, lecz jakość może mieć znaczący wpływ na wskaźniki linków. Należy zawsze o tym pamiętać.

THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact help@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.